31
آگوست
نرده مورد تایید سازمان آتشنشانی

ارتفاع نرده مورد تایید سازمان آتشنشانی در راه پله ( تمامی سطوح شیبدار ) بین 86 تا 96 سانتیمتر می باشد و فاصله بین خطوط افقی باید به گونه ای باشد که یک گوی به قطر 11 سانتیمتر از بین آنها عبور نکند.

در سطوح صاف مانند تراسها ، خرپشته ، پرتگاه ها و….. میبایست نرده ها حتما بصورت عمودی بطوریکه حالت پلکانی نداشته باشد و با ارتفاع 110 سانتیمتر که فاصله بین خطوط عمودی بیشتر از 11 سانتیمتر نباشد ، اجرا شود.

درصورت اجرای نرده های شیشه ای حتما میبایست از شیشه سکوریت لمینیت استفاده شده که در صورت شکستن شیشه ، شیشه فرو نریزد.

در تمامی قسمتهای ساختمان هر کجا که ارتفاع پرتگاه ها از زمین بیشتر از 70 سانتیمتر باشد ، اجرای نرده الزامی می باشد.

پیشنهاد می شود مطالعه کنید.  صندلی استیل