31
آگوست

نرده مورد تایید سازمان آتشنشانی

ارتفاع نرده مورد تایید سازمان آتشنشانی در راه پله ( تمامی سطوح شیبدار ) بین 86 تا 96 سانتیمتر می باشد و فاصله بین خطوط افقی باید به گونه...

ادامه مطلب